WERKWIJZE

Wat kan je verwachten nadat je een afspraak gemaakt hebt?

Stap 1

Aanmelding

Je maakt een afspraak. Je kan één van de vele kanalen gebruiken om een afspraak te maken. Meer informatie hierover kan je bij 'contact' terugvinden. 

Stap 2

Intakegesprek

Dit is de eerste keer dat we elkaar zullen zien. Deze ontmoeting kan zowel in mijn praktijk als via een online kanaal plaatsvinden. 

Dit is een verkennend gesprek. Samen onderzoeken we de moeilijkheden waarvoor je hulp wenst. Ook gaan we na wat je wilt bereiken met de therapie. 

We zullen echter niet enkel stilstaan bij de problemen. Ook de kwaliteiten en vaardigheden waarover jij beschikt zullen aan bod komen, alsook de situaties waarin de problemen zich niet stellen.

Deze informatie kunnen we tijdens de therapie gebruiken om te komen tot een oplossing. 

Stap 3

Therapiesessie

Therapie vraagt een individuele aanpak. We werken immers aan de doelen die jij wilt bereiken! Ook geloof ik dat niemand hetzelfde is en dat er veel variatie zit in hoe een klacht zich uit en wat werkt bij een bepaald persoon. 

Hoe een sessie eruit ziet ligt dus niet op voorhand vast. Zo kan er gewerkt worden met gesprekken, met gedragsexperimenten, ontspanningsoefeningen,...

Ook de tijd tussen 2 sessies staat niet op voorhand vast. Dit bepalen we samen, rekening houdend met jouw wensen en de ernst van de klachten.

Stap 4

Einde van therapie

Indien de doelstellingen (bijna) bereikt zijn zal er besproken worden wanneer de therapie zal eindigen. 

Weet dat er nooit een verplichting is om een volgende afspraak te maken. Indien je de therapie eerder wilt stopzetten, is dit steeds mogelijk!